10 innovatiivisen yrittäjän taitoa

Pidätkö itseäsi yrittäjänä? Työskenteletkö jonkun muun palveluksessa ja haluat oppia lisää siitä, miten perustaa innovatiivinen yritys? Ensimmäinen askel innovatiiviseksi yrittäjäksi ryhtymisessä on oppia, mitä taitoja tarvitset menestyäksesi. Kun sinulla on oikeat taidot, sinusta voi tulla innovatiivinen yrittäjä. Osa taidoista on syntymässä ja osa opitaan korkeakoulussa ja työssä. ”Mikä siis tekee yrittäjästä innovatiivisen?”

Mikä tekee yrittäjästä innovatiivisen?

Innovatiivisilla yrittäjillä on monenlaisia taitoja, joiden avulla he voivat menestyä uusien liikeideoiden toteuttamisessa. He kommunikoivat hyvin, oikea-aikaisesti ja oikealla tiedolla. He osaavat sijoittaa uudet tuotteet ahtaille markkinoille. He voittavat neuvottelut ja rakentavat suorituskykyisiä tiimejä. He laativat strategioita omaksi edukseen ja kilpailijoidensa kauhuksi. Ja heidän päätöstensä tukena on vankka taloudellinen analyysi.

Yrittäjien on usein innovoitava voidakseen kilpailla. Heidän menestyksensä riippuu usein siitä, tuovatko he markkinoille uuden, jollakin tavalla paremman tuotteen tai palvelun. Tämä on innovaation DNA: jonkin asian keksiminen uudelleen, mikä tuo kilpailuetua. Yrittäjät suunnittelevat jatkuvasti liiketoimintaa uudella, innovatiivisella tavalla ja tehokkaammalla tai toimivammalla tavalla. Henkilökohtaisen tietokoneen innovointi, älypuhelimen käyttöönotto, kaikki yhteen kokoavan verkon luominen ja lista jatkuu.

Yrittäjät ovat tuoneet markkinoille uusia ideoita vuosisatojen ajan. He ovat olleet innovaation mestareita jo ennen kuin sana ”yrittäjä” oli keksitty. He ovat ainutlaatuisen lahjakkaita yksilöitä, joilla on monenlaisia taitoja, jotka edistävät uuden liiketoiminnan menestystä.

Taitoja, jotka saavat heidät liikkeelle, ovat muun muassa talousosaaminen, markkinavoimien tuntemus, tehokas viestintä, aktiivinen kuuntelu, strateginen ajattelu, verkostojen rakentaminen, neuvotteleminen, johtajuus ja motivaatio, ajanhallinta ja muutoksen edistäjänä toimiminen.

Taito nro 1: talousosaaminen

Innovatiivisilla yrittäjillä on hyvä käsitys siitä, miten rahaa hallitaan ja miten rahoitusvaroja käytetään yrityksen perustamiseen, kasvattamiseen ja ylläpitämiseen. He ymmärtävät tilinpäätöksiä, kuten taseita ja tuloslaskelmia. Innovatiiviset yrittäjät osaavat käyttää taloudellisia tunnuslukuja arvioidakseen yrityksen taloudellista terveyttä. Heidän vahva taloudellinen ymmärryksensä antaa heille näkemyksen siitä, miten hyvästä ideasta tehdään kannattava yritys.

Taito nro 2: markkinoiden tuntemus

Toinen keskeinen taito, joka innovatiivisilla yrittäjillä on, on markkinavoimien ymmärtäminen. Toisin sanoen he ymmärtävät, miten liiketoimintaympäristö vaikuttaa uuden yrityksen menestykseen. He ovat taitavia arvioimaan uuden tuotteensa tai palvelunsa tarjontaa ja kysyntää. Innovatiiviset yrittäjät ymmärtävät kilpailijoitaan ja ymmärtävät, miksi heillä on kilpailuetua.

Toinen markkinavoima, jonka innovatiiviset yrittäjät ymmärtävät, on asiakkaan valta ja vaikutusvalta. Asiakkaat odottavat usein laadukkaampia tuotteita ja palveluja halvemmalla. Innovatiivinen yrittäjä osaa arvioida uuden liiketoiminnan arvon ja sijoittaa sen niin, että asiakkaat lopulta maksavat enemmän.

Taito nro 3: tehokas viestintä

Yksi tärkeimmistä taidoista, joita innovatiivisilla yrittäjillä on, on kyky kommunikoida tavalla, joka rakentaa suhteita, edistää ongelmien ratkaisua, lisää tuottavuutta ja antaa selkeän suunnan. Tehokkaan viestinnän avulla yrittäjä voi aktiivisesti sitouttaa kumppanit, työntekijät ja muut sidosryhmät uusien liikeideoiden edistämiseen.

Tehokkaassa viestinnässä innovatiiviset yrittäjät kuuntelevat aktiivisesti ja esittävät asiaankuuluvia kysymyksiä, jotta he ymmärtäisivät paremmin, miten asiat saadaan tehtyä. He ovat selkeitä ja antavat tiivistä palautetta, minkä ansiosta heitä pidetään empaattisina ja luotettavina. Hyvin kommunikoivat yrittäjät ovat liikkeellepaneva voima keskeisten liiketoiminta-aloitteiden menestyksekkään toteuttamisen taustalla.

Taito #4: aktiivinen kuuntelu

Innovatiiviset yrittäjät ovat aktiivisia kuuntelijoita. He tietävät, milloin puhua ja milloin kuunnella. He kuuntelevat kaikilla aisteillaan. Innovatiiviset yrittäjät käyttävät sekä sanallista että sanatonta hierontaa välittääkseen, että he kuuntelevat. Aktiivisella kuuntelemisella he eivät ainoastaan tiedä, mitä sanotaan, vaan antavat puhujan ymmärtää, että he todella kuulevat, mitä sanotaan. Heillä on hyvä katsekontakti ja he antavat palautetta puhujalle luoden avoimemman ja rehellisemmän keskustelun. He myös esittävät oikeita kysymyksiä, jotka auttavat selventämään puhujan tarkoitusta. Toimimalla aktiivisena kuuntelijana yrittäjä voi rakentaa luottamusta ja luoda suhdetta kollegoihin, tiimin jäseniin ja liikekumppaneihin.

Taito #5: strateginen ajattelu

Innovatiiviset yrittäjät käyttävät strategista ajattelua asemoidakseen itsensä kilpailluilla markkinoilla. Strategia on korvaamaton taito innovatiivisille yrittäjille. Ajattelun on oltava selkeää ja toteuttamiskelpoista, jotta yrittäjä voi menestyä. Strategiset ajattelijat tuovat pöytään uusia ideoita. Sen jälkeen he laativat ideoidensa pohjalta toteutussuunnitelman, joka sisältää idean toteuttamiseen tarvittavat resurssit. Strategiset ajattelijat näkevät, miten heidän ideansa sopivat kokonaisuuteen.

Taito #6: verkostojen rakentaminen

Toinen innovatiivisten yrittäjien käyttämä taito on heidän kykynsä luoda yhteyksiä muihin laajan ja monipuolisen verkoston kautta. Kyky rakentaa ja ottaa aktiivisesti käyttöön hyödyllinen verkosto antaa yrittäjille mahdollisuuden löytää nopeasti laadukkaimmat resurssit ja houkutella tiimiinsä parhaita osaajia.

Verkostoituminen parantaa uusien liiketoimintayritysten tehokkuutta. Uudet tuotteet ja palvelut pääsevät markkinoille nopeammin ja niillä on suurempi todennäköisyys menestyä, kun niiden takana ovat yrittäjät, joilla on tehokkaat verkostoitumistaidot.

Taito #7: neuvottelu

Innovatiiviset yrittäjät hyötyvät siitä, että he ovat hyviä neuvottelijoita. Taitavat neuvottelijat voivat välittää parhaat sopimukset sellaisten osapuolten välillä, joilla on erilaiset intressit. Yrittäjien on oltava taitavia neuvottelijoita, koska heidän yrityksensä menestys riippuu siitä, näkevätkö muut sen arvon vai eivät.

Innovatiivinen yrittäjä valmistautuu ja hänellä on kaikki tiedot, joita tarvitaan hyvän argumentin rakentamiseen. He ovat valmiita tekemään kompromisseja. Ovat hyvin valmistautuneita ja ymmärtävät vaihtoehtoisten ratkaisujen arvon. He löytävät yhteisen sävelen mistä tahansa kiistanalaisesta asiasta. Innovatiivisilla yrittäjillä ei ole paljon aikaa käyttää aikaa konfliktien ratkaisemiseen. Heidän on siis puututtava konflikteihin nopeasti, eivätkä he saa tuhlata aikaa tuomarointiin, joka on hyödytöntä pattitilanteissa. Hyvinä neuvottelijoina innovatiiviset yrittäjät ovat usein taitavia vakuuttamaan. He osaavat esittää tietoa tavalla, joka motivoi ostamaan. He käyttävät aikansa siihen, että suostuttelevat muita muuttamaan mielensä, ostamaan tuotteitaan tai palveluitaan, investoimaan ideoihinsa ja saattamaan projektit päätökseen ajallaan.

Taito #8: johtaminen ja motivointi

Innovatiiviset yrittäjät ovat loistavia johtajia. Heillä on taidot motivoida muita kuuntelemaan, uskomaan ja seuraamaan. He johtavat empaattisesti, päättäväisesti, luotettavasti, avoimesti, johdonmukaisesti ja selkeästi. He eivät kaihda vaikeita tehtäviä tai haastavia keskusteluja. He ovat sitoutuneet tiimin hyvinvointiin. Ja siksi he innostavat seuraajia.

Innovatiivisten yrittäjien on oltava vahvoja johtajia, koska heidän polkunsa on kartoittamaton ja tie eteenpäin joskus epävarma. Heillä on siis oltava rohkeutta, varovaisuutta ja näkemystä, jotka motivoivat muita liittymään heidän mukaansa arvaamattomalle matkalleen. Heidän on oltava esimerkki, jota muut haluavat seurata.

Taito #9: ajanhallinta

Aina on enemmän tehtävää ja vähemmän aikaa. Siksi yrittäjien on tärkeää hallita aikaansa hyvin. Innovatiiviset yrittäjät ymmärtävät ajankäytön hallinnan. He käyttävät oikean määrän aikaa tehtäviin, jotta tavoitteet saavutetaan ja heidän ideansa toteutuvat.

Taito #10: muutosagentit

Innovatiiviset yrittäjät ovat muutoksen tekijöitä. He keräävät resursseja ja solmivat suhteita, joita tarvitaan pitkäkestoisen muutoksen aikaansaamiseksi. He muuttavat liiketoimintamaisemaa parempaan suuntaan tarjoamalla luokkansa parhaita tuotteita ja palveluja, joita ei ole koskaan aiemmin tarjottu. Innovatiiviset yrittäjät tietävät, mitä maailma haluaa, ennen kuin he edes tietävät sitä.

Viimeiset ajatukset

Näitä taitoja innovatiivinen yrittäjä käyttää riskien vähentämiseen. Näiden taitojen avulla he lisäävät joustavuuttaan, lisäävät intohimoa ja lisäävät luovuuttaan. Ilman näitä taitoja he ovat vähemmän intohimoisia ja saavuttavat epätodennäköisemmin suurta liiketoiminnallista menestystä. Näiden taitojen avulla he ovat innovatiivisia yrittäjiä.Linkkejä:
10 uskomatonta tapaa rikastua
10 erilaista tapaa tienata kotoa käsin
Haluatko tienata lisää rahaa kotoa käsin?
Kuinka tienata rahaa netissä?
Kaipaatko lisätuloja?
Mistä rahaa nopeasti?